O firmie

Problemy bezpieczeństwa pożarowego oraz higieny pracy to zadania i obowiązki, które szeroko wpływają i dominują zawodową stronę mojego życia.

Wieloletnia służba w Państwowej Straży Pożarnej; wiedza praktyczna, udział w wielu akcjach ratowniczych, bardzo przydaje mi się w codziennej pracy zawodowej oraz biegłego sądowego ds. przeciwpożarowych. Obecnie w ramach firmy zajmuję się szeroko rozumianą pomocą dla inwestorów, wykonawców oraz właścicieli i użytkowników obiektów użyteczności publiczne i zamieszkania zbiorowego - jest doradcą ds. bezpieczeństwa pożarowego.

"Prawidłowa realizacja dużej inwestycji pod kątem ochrony przeciwpożarowej, to dziś jedno z trudniejszych zadań. Często inwestor w tym procesie jest zdany wyłącznie na opinie i rzetelność wykonawców, a jednocześnie pozbawiony realnych narzędzi nadzoru, ochrony swoich interesów. Bardzo wiele tych firm podchodzi do swojej pracy profesjonalnie. Ciągle jednak trafiają się takie, że wydanie dużych pieniędzy przez inwestora nie gwarantuje właściwego zabezpieczenia obiektu. Dlatego w procesie inwestycyjnym inwestor potrzebuje niezależnych ekspertów działających w jego imieniu i po jego stronie w celu spełnienia wymagań przeciwpożarowych. "

Zapraszam do współpracy

Jerzy Burak